Applikationer

Våra kunder är verksamma inom olika områden. Det alla har gemensamt är behovet att skilja vätska från partiklar av olika slag. Vi har en lösning för alla!

 


Vatten & Avlopp

Kommunala avloppsreningsverk kräver en  kontinuerlig och effektiv avvattning av stora mängder slam. Noxon centrifuguer återfinns i många avloppsreningsverk världen över.


Återvinning

Noxos effektiva avvattningssystem minimerar den mängd avfall som behöver deponeras.


Byggnation

Allt oftare kräver miljölagstiftning att processvatten från byggindustrin renas. Noxons flexibilitet har bidragit till effektiva lösningar till våra kunder inom detta segment


Slakteriavfall

Noxons decantercencentrifuger avvattnar spillvatten från slakterier mycket effektivt.


Gruvor

Gruvdrift kräver ofta stora mängder vatten. Med Noxons robusta centrifuger får kunden en kostnadseffektiv och driftsäker avvattning inom denna tuffa miljö.


Biogas

Att utvinna biogas från rötat slam är en miljövänligt sätt att framställa förnybar energi. Noxon strävar ständigt efter att möte och överträffa de växande miljökraven.


Fiskindustri

Genom utveckling har Noxon nått stora framgångar när det gäller att avvattna processvatten från fiskeindustrin.Papper & Massa

Med en enkelt handhavande och exakt reglering garanterar Noxons centrifuger problemfri drift för många av våra kunder nom pappersindustrin.


Olja & Gas

Noxon har goda referenser inom olja&gas industrin, uppströms likväl som nedströms. Noxons centrifuger avvattnar borrslam liksom spillvatten inom detta segment.


Farligt avfall

Noxons dekantercentrifuger har en robust och slitstark design vilket ger utmärkta förutsättningar för separation och vidare deponi av farliga ämnen i vatten, jord och andra substanser.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.