• Mobil avvattning

Testkörning

En testkörning ger tydliga fakta över hur Noxons dekantercentrifug presterar på ett givet slam. Detta är ofta viktiga parametrar inför beslut kring process och investeringar. Resultatet av testkörningen sammanfattas i en överskådlig rapport.

Avvattning vid driftsstopp

När en anläggning drabbas av störning och driftstopp kan det bli kostsamt. Med en mobil avvattningsanläggning, som kan komma på plats och etableras snabbt, kan sådana kostnader minimeras.

Planerat underhåll

Vid planerade längre stopp, såsom ombyggnationer eller större servicearbeten, kan en mobil avvattningsanläggning säkerställa en temporär drift för avvattning av slam. Det ger ofta en stor trygghet att veta att det finns avvattningsresurser, samt att pågående arbeten kan färdigställas under kontrollerade former.

Snabb etablering

Noxon hjälper till att snabbt etablera den mobila avvattningsanläggningen så att det passar kundens behov. Med vårt dedikerade serviceteam kan vi snabbt vara på plats för att få utrustningen att fungera på ett optimalt sätt. 

Komplett mobil avvattningsanläggning med dekantercentrifug i container eller trailer.

Noxon erbjuder mobila enheter med kort etableringstid, och drifttagning på en dag med Noxon-tekniker.

Kontakta Noxon för mer information

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.