Polymermaskin

 

 

En effektiv avvattning innebär normalt att polymer behöver doseras för att förbättra torrsubstansen och rejektet. Noxons polymermaskin Noxon Jet möjliggör en separering av granulathanteringen och vattentillförseln vilket ger en problemfri och kostnadseffektiv polymerberedning.

Polymer tillsätts normalt för att effektivisera avvattningsprocessen. Noxons polymermaskin Noxon Jet är en helautomatisk maskin för satsvis beredning i olika kapaciteter.

Teknologi

Med hjälp av en tryckgivare mäts nivån i blandningskärlet och vid bestämd nivå initieras tillförsel av granulat och vatten. Detta sker med korta intervaller i så kallad batchvis-kontinuerlig dosering. Genom att utnyttja hela tankarnas lagringsvolym vid dosering kombinerat med en effektiv omrörning erhålls en homogen lösning med önskad koncentration och mognadstid.

Konstruktionen bygger på ett modulsystem där doserenheten är identisk oavsett storlek på tankar. Kapaciteten bestäms därför av polymertyp, tankstorlek, koncentration och mognadstid vilket gör att man enkelt kan anpassa kapaciteten för framtida förändringar. Doserenheten kan hantera upp till 12 kg granulat per timme. Noxon Jet kan även förses med en doserpump för flytande stamlösning. Den exakta doseringen har en självinstruerande kalibreringsfunktion vilket ger full kontroll på doserad mängd polymer.

Styrsystem

Noxon Jet kan integreras i Noxons befintliga styrsystem för dekantercentrifuger men erbjuds även i så kallat stand-alone utförande med separat styrning vilket ger maskinen möjligheten att självständigt dosera polymer oavsett applikation eller fabrikat på avvattningsutrustningen. Systemet är stabilt, lättskött och användarvänligt.

Tillbehör

 

 


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.