Dekantercentrifug

 

 

Med en effektiv avvattning skapar Noxons dekantercentrifuger kostnadsfördelar och förbättrar miljön i kommunala och industriella processer – stora såväl som små. Noxons dekantercentrifuger är svensktillverkade och konstruerade för att hantera ett brett spektrum av applikationer där partiklar behöver separeras från vätska.

Dekantercentrifuger används i en rad olika applikationer där partiklar behöver separeras från vätska. Noxons dekantercentrifuger erbjuds i flera olika storlekar och modeller och kan anpassas till kundernas önskemål.

Teknologi

En dekantercentrifug består av en roterande trumma med en oberoende roterande skruv inuti. Partiklarna och vätskan (slam) som är föremål för avvattning matas via ett inloppsrör till en blandningskammare i skruven. Där tillsätts polymer för att slammet ska flocka och ge ett bättre avvattningsresultat. Slammet slungas genom hål ut i trummans ytterväggar och transporteras ut ur maskinen via skruven medan rejektvattnet pressas bakåt till rejektutloppet. Vattennivån i trumman är reglerbar och slammets beskaffenhet avgör vilken nivå som är lämplig. Trumman och skruven roterar oberoende av varandra med upp till 3600 varv per minut beroende på modell och slamtyp. Noxon erbjuder dekantercentrifuger med två olika avvattningsprinciper, den klassiska motströmsprincipen samt medströmsprincipen. Motströmsprincipen tillämpas när slammet är lättavvattnat och den hydrauliska volymen är stor medan medströmsprincipen tillämpas vid mer komplex avvattning med låg skillnad i densitet mellan vätska och partiklar. Dekantercentrifugen och dess process styrs automatiskt via ett av Noxon utvecklat styrsystem.

 

 

 

Varför Noxon?

Det finns en rad fördelar med Noxons dekantercentrifuger

  • Robust och slitstark

Robust design anpassad för lång och stabil drift
Lägre rotationshastighet för trumma och skruv vilket medför lägre slitage

  • Lamella

Noxons unika lamelladesign innebär att skruvens blad är lutade bakåt vilket medger en snabbare sedimentering och normalt en högre utgående torrsubstans

  • Flexibilitet

Noxon har möjlighet att anpassa dekantercentrifugen efter specifika önskemål från kunderna

  • Högre torrsubstans och lägre polymerförbrukning

Noxons dekantercentrifug har en större trumdiameter än många av sina konkurrenter. Uppehållstiden blir längre och slammet centrifugeras under en längre tid. Vidare bidrar den lägre rotationshastigheten till att flocken (slam och polymer) hålls intakt och blir lättare att avvattna. Detta innebär normalt en högre utgående torrsubstans samt en lägre polymerförbrukning.

Styrsystem

Dekantercentrifugen styrs automatiskt med ett av Noxon utvecklat styrsystem vilket innebär att avvattningsprocessen kan pågå dygnet runt utan krav på personal. Styrsystemet reglerar, registrerar och övervakar processen under drift. Larmfunktioner stoppar och spolar rent dekantercentrifugen om något oförutsett inträffar.

Noxon erbjuder två styrsystem; XDC och SP4000, för inbyggnad i apparatskåp. Båda är specialutvecklade och anpassade för slamavvattning och är skräddarsydda för att fungera med Noxons dekantercentrifuger. Kommunikation mot överordnade system är möjligt. Ett stort HMI gör processen enkel att övervaka för operatören. Här visas grafiskt vad som sker under drift, samtidigt som statistik och trendkurvor enkelt kan tas fram för analys. Våra styrsystem ger våra kunder total kontroll över sin slamavvattningsprocess.

Modeller och teknisk dataTillbehör

 

 

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.